Blog

Kanadagås

No comments

Længde: ca. 100 cm, vingefang: 160 – 185 cm
Vægt ca 4 kg.

Kanadagåsen er en stor, mørk gås med gråbrun krop, sort hals og sort hoved med et hvidt felt på kinden.
Kanadagåsen er en nordamerikansk art, der er udsat fra fangenskab i Sverige i 1930-erne. Den breder sig som ynglefugl især i det sydlige Sverige.

3.000- 4.000 fugle fra den svenske bestand overvintrer i det sydøstlige Danmark.

adminKanadagås
læs mere

Grågås

No comments

Længde: ca. 80 cm, vingefang: 149 – 168 cm
Vægt: 3,0-3.6kg

Grågåsen er Europas største naturligt forekommende gåseart. Den har lys grålig krop med varierende mørke pletter på bugen, kødfarvede ben og kraftigt, kødfarvet næb. Et godt kendetegn i flugten er den lyse blågrå forvinge.
Den yngler spredt over store dele af Nordeuropa. De danske ynglende grågæs trækker sammen med norske,svenske og nordtyske fugle til overvintring i Holland og Sydspanien.

I september kulminerer den rastende bestand i Danmark med over 30.000 fugle.

adminGrågås
læs mere

Dværggås

No comments

Længde: ca. 61 cm, vingefang: 115 – 135 cm
Vægt: 1,5-1,9 kg.

Dværggåsen er Europas næstmindste gås. Den ligner blisgåsen, men er mindre. Dværggåsen kan kendes fra blisgåsen på en højere blis i panden samt en gul ring omkring øjet.
Den er en sjælden ynglefugl på fjeldhederne i det nordlige Skandinavien og er desuden udbredt i Nordrusland og Sibirien.

Dværggåsen overvintrer i det sydøstlige Europa og Lilleasien.Ganske få fugle ses årligt i Danmark i flokke med andre gæs.

adminDværggås
læs mere

Bramgås

No comments

Længde: ca. 64 cm, vingefang: 120 – 142 cm
Vægt: 1,7-2,1 kg.

Bramgåsen er en mellemstor gås med sort hals, grå ryg og hvid bug. Hovedet er hvidt eller lysegult med en sort nakke.
Bramgåsen er opdelt i tre bestande. Én der yngler på Østgrønland, én på Svalbard og én i Sibirien. Bramgåsen breder sig sydpå med en lille bestand omkring Østersøen og Botniske Bugt bla. på Gotland.
Gæs fra den sibiriske bestand trækker gennem Danmark for at overvintre i Vadehavet. Den danske vinter- og forårsbestand er stærkt stigende med op til 25.000 fugle i det danske vadehav.

adminBramgås
læs mere

Blisgås

No comments

Længde: ca. 72 cm, vingefang: 130 . 160 cm
Vægt 1,9-2,6 kg

Blisgåsen er en mellemstor gås med brunlig krop og orange ben og kødfarvet næb.På bugen ses sorte sammenhængende tværstriber i varierende omfang. De voksne fugle kendes på en hvid blis i panden.
Der findes to ynglebestande: én i Vestgrønland og Canada og én i Sibirien.

De grønlandske blisgæs overvintrer hovedsagelig på De Britiske Øer, mens den sibiriske bestand overvintrer i det centrale og vestlige Europa. I Danmark overvintrer kun nogle få hundrede fugle – hovedsagelig på Nordfyn.

adminBlisgås
læs mere

Gæsindex: Nordiske gæs i hele Europa

No comments

Gæs kender ingen grænser.

De kan yngle i højarktiske egne og overvintre i Sydspanien. På deres træk mellem yngleplads og overvintringssted kan de således tilbagelægge tusinder af kilometer og raste i mange lande. Under rastene søger de hvile og føde.

Som gås er det vigtigt at være tanket op til det energikrævende træk og være i god kondition. Rastepladserne i de forskellige lande er derfor af stor betydning for de enkelte arters overlevelse og succes. På denne måde kæder gæssene de enkelte biotoper og de enkelte lande i Europa sammen.

Gæs og gåsetræk har altid fascineret mennesker. Her kan du læse og lære om 10 gåsearter og deres træk i Europa.

adminGæsindex: Nordiske gæs i hele Europa
læs mere