Gæs

Snegås

No comments

Længde: ca. 70 cm, vingefang: 133 – 156 cm
Vægt: 1,9-2,1 kg

Snegåsen er en mellemstor helt hvid eller hvidlig gås med karakteristiske sorte vingespidser. Næb og ben er kødfarvede.
Snegåsen har sin oprindelige yngleudbredelese i de nordlige egne af det amerikanske kontinent, hvor flere underracer findes.

I Danmark træffes snegåsen som en meget sjælden gæst især i flokke af rastende og overvintrende kortnæbbet gås.

adminSnegås
læs mere

Sædgås

No comments

Længde: ca. 78 cm, vingefang: 140 – 174 cm
Vægt: 2,8-3,2 kg

Sædgåsen er en stor brun fugl med mørkebrunt hoved og hals. Benene er orange, og næbbet varier fra mørkt til brungult med mørke striber.
Sædgåsen forekommer i to racer. Tundrasædgåsen med en meget østlig udbreddelse på den arktiske tundra i Sibirien, samt skovsædgåsen, der yngler i skovmoser i Nordskandinavien, Nordrusland og det veslige Sibirien.

Skovsædgåsen overvintrer i det sydlige Sverige, Danmark, Holland og østlige dele af Tyskland.

adminSædgås
læs mere

Rødhalset gås

No comments

Længde: ca. 57 cm, vingefang: 110 – 125 cm
Vægt: 1,1-1,5 kg

Den rødhalsede gås er Europas mindste gåseart. Halsen er kort og tyk. På kinden og halsen ses rødbrune, sorte og hvide pletter og striber i et meget karakteristisk mønster.Ryg og bug er gråsorte med et hvidt langstrakt felt langs siden.
Den rødhalsede gås yngler i Nordsibirien og trækker langs de russiske floder til overvintring ved det Kaspiske Hav og i Sydøsteuropa.

Enkletindivider optræder yderst sjældent sammen med andre overvintrende og trækkende gæs i Vesteuropa – herunder Danmark.

adminRødhalset gås
læs mere

Kortnæbbet gås

No comments

Længde: ca. 70 cm, vingefang: 137 – 161 cm
Vægt: 2,2-2,5 kg

Den kortnæbbede gås er en mellemstor gås med brunlig krop og mørkere hals og hoved. Benene er kødfarvet og næbbet er kødfarvet med mørke striber.
Der findes to bestande af kortnæbbet gås. Én bestand, der yngler på Østgrønland og som overvintrer i England, samt én bestand på Svalbard, der overvintrer i Danmark, Holland og Belgien.

Efterår og forår overvintrer mellem 20.000 og 35.000 kortnæbbede gæs i Vestjylland.

adminKortnæbbet gås
læs mere

Knortegås

No comments

Længde: ca. 59 cm, vingefang: 107 – 117 cm
Vægt 1,2-1,4 kg.

Knortegåsen er en lille gås med kort hals og langstragt krop.Hovedet og halsen er mørke med en hvid halsring. Ryggen er grå. Hos mørkbuget knortegås er bugen mørkegrå, hos lysbuget knortegås er den lys eller svagt gråbrun.
Mørkbuget knortegås yngler i Nordsibirien, mens lysbuget knortegås med en bestand på ca 4.000 individer ynglende på Svalbard udgør en af verdens mindste gåsebestande.

Om vinteren trækker den mørkbugede knortegås til Vesteuropa – forår og efterår træffes op til 50.000 fugle ved de danske kyster.
Lysbuget knortegås overvintrer i især i Østengland og Danmark.

adminKnortegås
læs mere

Kanadagås

No comments

Længde: ca. 100 cm, vingefang: 160 – 185 cm
Vægt ca 4 kg.

Kanadagåsen er en stor, mørk gås med gråbrun krop, sort hals og sort hoved med et hvidt felt på kinden.
Kanadagåsen er en nordamerikansk art, der er udsat fra fangenskab i Sverige i 1930-erne. Den breder sig som ynglefugl især i det sydlige Sverige.

3.000- 4.000 fugle fra den svenske bestand overvintrer i det sydøstlige Danmark.

adminKanadagås
læs mere

Grågås

No comments

Længde: ca. 80 cm, vingefang: 149 – 168 cm
Vægt: 3,0-3.6kg

Grågåsen er Europas største naturligt forekommende gåseart. Den har lys grålig krop med varierende mørke pletter på bugen, kødfarvede ben og kraftigt, kødfarvet næb. Et godt kendetegn i flugten er den lyse blågrå forvinge.
Den yngler spredt over store dele af Nordeuropa. De danske ynglende grågæs trækker sammen med norske,svenske og nordtyske fugle til overvintring i Holland og Sydspanien.

I september kulminerer den rastende bestand i Danmark med over 30.000 fugle.

adminGrågås
læs mere

Dværggås

No comments

Længde: ca. 61 cm, vingefang: 115 – 135 cm
Vægt: 1,5-1,9 kg.

Dværggåsen er Europas næstmindste gås. Den ligner blisgåsen, men er mindre. Dværggåsen kan kendes fra blisgåsen på en højere blis i panden samt en gul ring omkring øjet.
Den er en sjælden ynglefugl på fjeldhederne i det nordlige Skandinavien og er desuden udbredt i Nordrusland og Sibirien.

Dværggåsen overvintrer i det sydøstlige Europa og Lilleasien.Ganske få fugle ses årligt i Danmark i flokke med andre gæs.

adminDværggås
læs mere

Bramgås

No comments

Længde: ca. 64 cm, vingefang: 120 – 142 cm
Vægt: 1,7-2,1 kg.

Bramgåsen er en mellemstor gås med sort hals, grå ryg og hvid bug. Hovedet er hvidt eller lysegult med en sort nakke.
Bramgåsen er opdelt i tre bestande. Én der yngler på Østgrønland, én på Svalbard og én i Sibirien. Bramgåsen breder sig sydpå med en lille bestand omkring Østersøen og Botniske Bugt bla. på Gotland.
Gæs fra den sibiriske bestand trækker gennem Danmark for at overvintre i Vadehavet. Den danske vinter- og forårsbestand er stærkt stigende med op til 25.000 fugle i det danske vadehav.

adminBramgås
læs mere

Blisgås

No comments

Længde: ca. 72 cm, vingefang: 130 . 160 cm
Vægt 1,9-2,6 kg

Blisgåsen er en mellemstor gås med brunlig krop og orange ben og kødfarvet næb.På bugen ses sorte sammenhængende tværstriber i varierende omfang. De voksne fugle kendes på en hvid blis i panden.
Der findes to ynglebestande: én i Vestgrønland og Canada og én i Sibirien.

De grønlandske blisgæs overvintrer hovedsagelig på De Britiske Øer, mens den sibiriske bestand overvintrer i det centrale og vestlige Europa. I Danmark overvintrer kun nogle få hundrede fugle – hovedsagelig på Nordfyn.

adminBlisgås
læs mere