Blog

Gæsindex: Nordiske gæs i hele Europa

No comments

Gæs kender ingen grænser.

De kan yngle i højarktiske egne og overvintre i Sydspanien. På deres træk mellem yngleplads og overvintringssted kan de således tilbagelægge tusinder af kilometer og raste i mange lande. Under rastene søger de hvile og føde.

Som gås er det vigtigt at være tanket op til det energikrævende træk og være i god kondition. Rastepladserne i de forskellige lande er derfor af stor betydning for de enkelte arters overlevelse og succes. På denne måde kæder gæssene de enkelte biotoper og de enkelte lande i Europa sammen.

Gæs og gåsetræk har altid fascineret mennesker. Her kan du læse og lære om 10 gåsearter og deres træk i Europa.

adminGæsindex: Nordiske gæs i hele Europa

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *